28 Απριλίου, 2023
Kick Off

Kick-off meeting έργου 

Η πρώτη συνάντηση (kick-off meeting) των τριών (3) συνολικά εταίρων του ερευνητικού έργου “Ψηφιοποιώντας

READ MORE