Εμπειρική εκπαίδευση & ψυχαγωγία

Πολυμεσικές εκπαιδευτικές εφαρμογές - δραστηριότητες

art-explorer

Παιχνίδι Παρατήρησης

Εντοπίζω αντικείμενα σε πίνακες ζωγραφικής

Παιχνίδι ζωγραφικής

με δυνατότητα χρωματισμού προσχεδίων από πίνακες/εικόνες

Παιχνίδι κρεμάλα

Bρίσκω τον τίτλο του πίνακα