«Γίνε μικρός συντηρητής με σύγχρονα εργαλεία»

ARTECH_OpenLab

Εργαστήριο για παιδιά 8-12 ετών

Εργαστήριο συντήρησης για παιδιά από 8 ως 12 ετών διοργανώνει το Τελλόγλειο Ίδρυμα, με στόχο την εξοικείωσή τους με τα νέα εργαλεία συντήρησης, την επαφή τους με τον χώρο αποθήκευσης και φύλαξης έργων τέχνης και τη γνωριμία με τις τεχνολογίες 3D απεικονίσεων και σκαναρίσματος.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» (ARTECH) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά υλικά» – «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό».

Πληροφορίες

Ημέρα: Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.

Ώρες: 14:30 – 18:00.

Δωρεάν.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Κρατήσεις θέσεων: 2310 991614 (Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-16:00).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email